Godziny zamknięcia dróg

Podajemy godziny zamknięcia i otwarcia dróg w czasie trwania 46. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE. Drogi na których obywać się będą odcinki specjalne będą zamykane dla ruchu kołowego na półtorej godziny wcześniej zgodnie z poniższą tabelką. Wyjątek stanowi odcinek biegnący po Świdnicy, który zamykany będzie wcześniej .

 

 

Dzień

Nr OS

Godzina
zamknięcia drogi

Godzina
zakładanego otwarcia drogi

Sobota
21.04.2018r.

testowy

OS1

8:30

16:00

16:30

20:30

Niedziela
22.04.2018r.

OS2

OS 3

7:00

7:50

10:10

11:00

OS 4

OS 5

8:20

10:30

11:30

13:45

OS 6/8

OS 7

11:20

11:50

17:00

15:05