Godziny zamknięcia dróg

Podajemy godziny zamknięcia i otwarcia dróg w czasie trwania 45. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE. Drogi na których obywać się będą odcinki specjalne będą zamykane dla ruchu kołowego na półtorej godziny wcześniej zgodnie z poniższą tabelką. Wyjątek stanowi odcinek biegnący po Świdnicy, który zamykany będzie wcześniej .

 

 

Dzień

Nr OS

Godzina
zamknięcia drogi

Godzina
zakładanego otwarcia drogi

Piątek
21.04.2017r.

testowy

OS1

11:30

17:00

17:00

21:00

Sobota
22.04.2017r.

OS2

OS 5 /8

8:20

12:25

11:10

17:50

OS 3

OS 6

9:00

13:00

11:45

15:50

OS 4

OS 7

10:10

14:10

12:55

17:00

Niedziela
23.04.2017r.

OS 9

OS 11

8:30

12:00

11:00

14:30

OS 10

OS 12

9:15

12:45

11:45

15:15