Organizator

Organizatorem 45. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE jest Automobilklub Sudecki w Świdnicy.

Adres
Automobilklub Sudecki
ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica
e-mail: biurorajdu@rajdkrause.pl
e-mail: biuro@ak-sudecki.pl
strona internetowa klubu

Wiza ASN

RSMP  – nr wizy: RSMP/1/BSPZM/20170320
HRSMP  – nr wizy: RSMP/ HRSMP/2/BSPZM/20170320
Data wydania: 20 marca 2017

 telefon do Biura Rajdu czynny od 20 kwietnia 2017  –  576 665 735

Lokalizacja Biura Rajdu :
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świdnica, ul. Śląska 35

Godziny pracy Biura Rajdu:
RSMP
w dniu 20 kwietnia 2017r. – czwartek               w godzinach od 12:00 do 21:00
w dniu 21 kwietnia 2017r. – piątek                      w godzinach od 7:00 do 22:00
w dniu 22 kwietnia 2017r. – sobota                     w godzinach od 8:00 do 22:00
w dniu 23 kwietnia 2017r. – niedziela                 w godzinach od 8:00 do 20:00
HRSMP
w dniu 21 kwietnia 2017r. – piątek                      w godzinach od 7:00 do 22:00
w dniu 22 kwietnia 2017r. – sobota                     w godzinach od 8:00 do 22:00

Komitet Organizacyjny
Roman Grygianiec – Prezes Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Anna Sara – Wiceprezes Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Sebastian Wodarz – Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Małgorzata Ziemak – Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Magdalena Lewandowska – Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Katarzyna Lewandowska – Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Andrzej Dobosz – Członek  Automobilklubu Sudeckiego
Aleksandra Krauze – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Dorota Kempa – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Robert Antos – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Mariola Pieczonka – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Adam Jurczak – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Robert Jagła – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Grzegorz Kostka – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Karol Ferenc – Członek Automobilklubu Sudeckiego

Zespół Sędziów Sportowych
RSMP
Przewodniczący – Łukasz Biegus
Członek – Andrzej Górski
Członek – Adam Jurczak
Sekretarz – Magdalena Lewandowska
HRSMP
Przewodniczący – Łukasz Biegus
Członek – Andrzej Górski
Członek – Erwin Meisel
Sekretarz – Magdalena Lewandowska

Obserwatorzy i delegaci
Obserwator PZM – Arkadiusz Sąsara
Delegat Techniczny PZM – Wojciech Nowak
Delegat PZM ds. bezpieczeństwa – Jarosław Noworól
RSMP  – Koordynator PZM ds. mediów – Andrzej Borowczyk

Główne osoby oficjalne
Dyrektor Rajdu – Roman Grygianiec
Wicedyrektor ds. sportowych – Leszek Biegus
Wicedyrektor ds. bezpieczeństwa – Paweł Pawlik
Wicedyrektor ds. sędziów – Aleksandra Krauze
Wicedyrektor ds. organizacyjnych – Małgorzata Ziemak
Wicedyrektor ds. publiczności – Monika Jagła
Asystent Dyrektora ds. uzgodnień – Andrzej Dobosz
Asystent Dyrektora ds. marketingu – Mariola Pieczonka
Asystent Dyrektora ds. bezpieczeństwa – Kacper Heine
Koordynator ds. bezpieczeństwa – Bogdan Hurlak
Asystent Koordynatora ds. bezpieczeństwa – Kajetan Lasiowski
RSMP  -Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami – Marek Kisiel
HRSMP – Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami – Mirosław Miernik
Komisarz ds. Ochrony Środowiska – Sebastian Wodarz
Lekarz zawodów – Aleksandra Barylak

Kierownicy służb
Kierownik Badania Kontrolnego – Marcin Luniak
Centrum Kierowania Rajdem – Paweł Owczyński
Kierownik Biura Rajdu – Anna Sara
Kierownik ds. finansowych – Sebastian Wodarz
Rzecznik Prasowy – Karol Ferenc
Kierownik Biura Prasowego – Ewa Boryńska
Pomiar czasu – Ireneusz Miklaszewski
Koordynator systemu GPS PZM – Bartłomiej Korzeń
Kierownik łączności – Andrzej Buziewicz
Wydawnictwa Rajdowe – Dorota Kempa
Grafika i opracowania komputerowe – Jarosław Tarłowski
Komisja obliczeń – Michał Ziemak
RSMP  – Obliczenia komputerowe PZM – Jerzy Głuśniewski
HRSMP – Obliczenia komputerowe PZM – Patryk Muś
Kierownik „Strefy Kibica” – Robert Antos
Kierownik ds. zabezp. „Strefy Kibica” – Marcin Nykiel
Kierownik Start-Meta Rajdu – Wojciech Błaszkiewicz
Kierownik Parku Serwisowego – Jakub Łopott
Kierownik Parku Zamkniętego – Józef Stasiak
Kierownik ds. logistyki – Jacek Szulikowski
Kierownik Odcinka Testowego – Witold Rolski
Badanie Kontrolne – Wiesław Suchanek

 

Jeśli chcesz się z nami podzielić uwagami na temat tej strony – pisz na biuro@ak-sudecki.pl