Organizator

Organizatorem 46. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE jest Automobilklub Sudecki w Świdnicy.

Adres
Automobilklub Sudecki
ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica
tel./fax 74 852 21 00
e-mail: biurorajdu@rajdkrause.pl
e-mail: biuro@ak-sudecki.pl
strona internetowa klubu

Wiza ASN
RSMP  – nr wizy: RSMP/1/BSPZM/180319
HRSMP  – nr wizy: RSMP/2/BSPZM/180319
Data wydania: 19 marca 2018


Lokalizacja Biura Rajdu :
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świdnica, ul. Śląska 35
telefon : +48 578 663 227

Godziny pracy Biura Rajdu:
RSMP  HRSMP
w dniu 20 kwietnia 2018r. – piątek w godzinach od 8:00 do 21:00
w dniu 21 kwietnia 2018r. – sobota w godzinach od 7:00 do 22:00
w dniu 22 kwietnia 2018r. – niedziela w godzinach od 7:00 do 20:00

Komitet Organizacyjny
Roman Grygianiec -Prezes Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Anna Sara – Wiceprezes Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Sebastian Wodarz – Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Małgorzata Hoszowska-Ziemak – Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Magdalena Lewandowska – Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Katarzyna Lewandowska – Członek Zarządu Automobilklubu Sudeckiego
Andrzej Dobosz – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Robert Antos – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Mariola Pieczonka – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Adam Jurczak – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Grzegorz Kostka – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Karol Ferenc – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Marcin Nykiel – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Jakub Łopott – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Jacek Szulikowski – Członek Automobilklubu Sudeckiego
Marek Kucharski – Członek Automobilklubu Sudeckiego

Zespół Sędziów Sportowych
Przewodniczący – Łukasz Biegus
Członek – Krzysztof Maciejewski
Członek – Adam Jurczak
Sekretarz – Katarzyna Lewandowska

Obserwatorzy i Delegaci
Obserwator PZM – Dominik Noworól
Delegat PZM ds. bezpieczeństwa – Rafał Kubka
Delegat PZM ds. mediów – Andrzej Borowczyk
Delegat Techniczny PZM  RSMP – Wojciech Nowak
Delegat Techniczny PZM HRSMP – Bogumił Hulist

Główne osoby oficjalne
Dyrektor Rajdu – Roman Grygianiec
Wicedyrektor ds. sportowych – Bogusław Piątek
Wicedyrektor ds. bezpieczeństwa – Paweł Pawlik
Wicedyrektor ds. sędziów – Magdalena Lewandowska
Doradca Dyrektora ds. organizacyjnych – Małgorzata Hoszowska – Ziemak
Doradca Dyrektorads. publiczności – Monika Jagła
Doradca Dyrektora ds. marketingu – Mariola Pieczonka
Asystent Dyrektora ds. bezpieczeństwa – Marek Kucharski
Koordynator ds. bezpieczeństwa os-ów zapętlonych – Leszek Biegus
Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami RSMP – Marek Kisiel
Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami HRSMP – Michał Piotrowski
Komisarz ds. Ochrony Środowiska – Sebastian Wodarz
Lekarz zawodów – Jurand Silicki

Kierownicy służb
Kierownik Badania Kontrolnego – Marcin Luniak
Centrum Kierowania Rajdem – Paweł Owczyński
Kierownik Biura Rajdu – TBA
Kierownik ds. finansowych – Sebastian Wodarz
Rzecznik Prasowy – Karol Ferenc
Kierownik Biura Prasowego – Paulina Purgał
Pomiar czasu – Ireneusz Miklaszewski
Koordynator systemu GPS PZM – Bartłomiej Korzeń
Kierownik łączności – Andrzej Buziewicz
Wydawnictwa Rajdowe – Mariola Pieczonka
Grafika i opracowania komputerowe – Jarosław Tarłowski
Komisja obliczeń – Michał Ziemak
Obliczenia komputerowe PZM RSMP – Jerzy Głuśniewski
Obliczenia komputerowe PZM HRSMP – Patryk Muś
Kierownik „Strefy Kibica” – Robert Antos
Kierownik ds. zabezp. „Strefy Kibica” – Marcin Nykiel
Kierownik Start-Meta Rajdu – Wojciech Błaszkiewicz
Kierownik Parku Serwisowego – Jakub Łopott
Kierownik Parku Zamkniętego – Józef Stasiak
Kierownik ds. logistyki – Jacek Szulikowski
Kierownik Odcinka Testowego – Witold Rolski
Badanie Kontrolne – Wiesław Suchanek