Ograniczenia w ruchu po mieście podczas trwania rajdu

Uprzejmie prosimy Mieszkańców  Świdnicy aby wzięli pod uwagę ograniczenia ruchu kołowego, które wystąpią na terenie naszego miasta  podczas trwania 47. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE w sobotę i niedzielę,  27-28 kwietnia 2019 roku.  Ograniczenia wystąpią w okolicach świdnickiego Ośrodka Sportu i rekreacji na ul. Śląskiej i na części ulic miejskich podczas trwania odcinka specjalnego przebiegającego przez miasto.

 

Sobota , 27 kwietnia

Od godziny 8:00 do godziny 21:00 będzie wyłączony z ruchu fragment ulicy  Ślaskiej  od ronda Żołnierzy Wyklętych  do skrzyżowania z ulicą Nasypową.

 

Od godziny 14:00 nastąpi zamknięcie kolejnych ulic , przez które przebiegać będzie trasa miejskiego odcinka specjalnego, przejeżdżanego dwukrotnie –  to zamkniecie potrwa do godziny 21:00. Zamknięte zostaną wszystkie ulice okalające Park Centralny tj. Śląska do ronda Orląt Lwowskich,  Lipowa, Garbarska, Wyspiańskiego. Od skrzyżowania z Placem 1000-lecia ulice  Sprzymierzeńców, Rycerska , fragmentarycznie Pionierów Ziemi Świdnickiej, Polna Droga, fragment ulicy Wałbrzyskiej od ronda z Polną Drogą (włącznie z rondem) do ulicy Słowiańskiej, ulica Słowiańska do przystanku autobusowego przy cmentarzu (parz rysunek poniżej).  Zamknięte będą również obie ulice odchodzące w kierunku centrum od ulicy Przyjaźni – Śląska i Zielona.  

Godzina ponownego otwarcia dróg jest zależna od przebiegu wydarzeń na trasie rajdu i może ulec pewnym zmianom.  Aby umożliwić mieszkańcom Świdnicy dostęp do Parku Centralnego organizator rajdu przygotował możliwości wejścia i wyjścia z jego terenu podczas trwania odcinka specjalnego – zobacz treść specjalnej podstrony (tu link )

 

Niedziela, 28 kwietnia

Tego dnia rajd opuści Świdnicę – odcinki specjalne będą rozgrywane w Górach Sowich.  Utrudnienia jakie powstaną dotyczyć będą kompleksu OSiR przy ulicy Śląskiej oraz kilku ulic przyległych. 

W godzinach od 6:00 do 20:00 zamknięty będzie fragment ulicy  Ślaskiej  od ronda Żołnierzy Wyklętych  do skrzyżowania z ulicą Zieloną.

 

W godzinach od 9:30 do 13:00 zamknięta zostanie ulica Pionierów Ziemi Świdnickiej pomiędzy rondami  z ulicą Sprzymierzeńców oraz rondem Żołnierzy Wyklętych włącznie.  w dalszym ciągu nieczynny będzie fragment ulic Ślaskiej fragment ulicy  Ślaskiej  od ronda Żołnierzy Wyklętych  do skrzyżowania z ulicą Zieloną.