Program HRSMP

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
20 marca 2017r. – poniedziałek

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
20 marca 2017r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
20 marca 2017r. – poniedziałek

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
7 kwietnia 2017r. – piątek, godz. 24:00 (termin 1)
10 kwietnia 2017r. – poniedziałek, godz. 24:00 (termin 2)

OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
10 kwietnia 2017r. – poniedziałek

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM
10 kwietnia 2017r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
11 kwietnia 2017r. – wtorek
www.rajdkrause.pl

OPUBLIKOWANIE:
harmonogramu Odbioru Administracyjnego
harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego
listy Startu Honorowego
treści reklamy dodatkowej
planu Parku Serwisowego

14 kwietnia 2017r. – piątek godz. 18:00
www.rajdkrause.pl

20 kwietnia 2017r. – czwartek, godz. 12:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35

oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
21 kwietnia 2017r. – piątek – do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
21 kwietnia 2017r. – piątek, od godz. 7:00 – 10:00
Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
Świdnica, ul. Śląska 35

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram, załącznik nr 2/
21 kwietnia 2017r. – piątek w godz. 8:00-15:00

BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
21 kwietnia 2017r. – piątek od godz. 12:00 – 16:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
21 kwietnia 2017r., piątek wjazd od godz. 7:00

 

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram-załącznik Nr 2/
21 kwietnia 2017r. – piątek w godz. 8:00-15:00

BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
21 kwietnia 2017r. – piątek od godz. 12:00 – 16:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
21 kwietnia 2017r. – piątek godz. 16:00
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – Start Oficjalny do rajdu Etap 1 (PKC 0)
21 kwietnia 2017r. – piątek  godz. 17:00

CEREMONIA STARTU HONOROWEGO
Park przedstartowy
21 kwietnia 2017r. – piątek, godz. 17:15-17:30
Świdnica – Rynek

Uroczyste otwarcie Rajdu
21 kwietnia 2017r. – piątek, godz. 17:30 – 18:00
Świdnica – Rynek

Start Honorowy
21 kwietnia 2017r. – piątek, ok. godz. 19:00 kolejność startu-wg listy startu honorowego
Świdnica – Rynek
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu w Świdnicy OSiR , ul. Śląska 35
START RAJDU – OFICJALNY START (PKC 0)
21 kwietnia 2017r. – piątek, ok. godz. 19:55 /wg listy startowej/
Śląska/strefa techniczna-wjazd/

CEREMONIA METY, ROZDANIE NAGRÓD
22 kwietnia 2017r. – sobota, godz. 18:00, Świdnica-Rynek

META RAJDU
22 kwietnia 2017r. – sobota, godz. 18:30
Park zamknięty wjazd – Świdnica stadion OSiR

BADANIE KONTROLNE (SZCZEGÓŁOWE) KOŃCOWE
22 kwietnia 2017r. – sobota, godz. 18:30
Stacja kontroli pojazdów  – Polmozbyt
Świdnica, ul. Bystrzycka 14

DRUGIE POSIEDZENIE ZSS
22 kwietnia 2017r. – sobota, godz. 19:00
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35

PROWIZORYCZNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Wyniki będą publikowane na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w Biurze Rajdu – OSiR Świdnica, ul. Śląska 35
Prowizoryczna klasyfikacja końcowa opublikowana zostanie:
22 kwietnia 2017r. – sobota, godz. 19:30

OFICJALNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Wyniki będą publikowane na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w Biurze Rajdu – OSiR Świdnica, ul. Śląska 35
Oficjalna klasyfikacja końcowa opublikowana zostanie:
22 kwietnia 2017r. – sobota, godz. 20:00