Program HRSMP

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
19 marca 2018r. – poniedziałek

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
19 marca 2018r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
19 marca 2018r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE PRZEWODNIKA RAJDOWEGO
19 marca 2018r. – poniedziałek

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
9 kwietnia 2018r. – poniedziałek, godz. 24:00

OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
9 kwietnia 2018r. – poniedziałek

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
9 kwietnia 2018r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
11 kwietnia 2018r. – środa
www.rajdkrause.pl

OPUBLIKOWANIE:
• harmonogramu Odbioru Administracyjnego
• harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
• harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego
• listy Startu Honorowego
• treści reklamy dodatkowej
• planu Parku Serwisowego

13 kwietnia 2018r. – piątek godz. 18:00
www.rajdkrause.pl
20 kwietnia 2018r. – piątek, godz. 8:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu, Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
20 kwietnia 2018r. – piątek – do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
20 kwietnia 2018r. – piątek, od godz. 8:00 – 11:00
Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
Świdnica, ul. Śląska 35

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram-załącznik Nr 2/
20 kwietnia 2018r. – piątek w godz. 12:00-20:00

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
21 kwietnia 2018r., sobota wjazd od godz. 7:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35

BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
21 kwietnia 2018r. – sobota od godz. 10:00 – 12:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR

OTWARCIE CENTRUM PRASOWEGO I AKREDYTACJE
21 kwietnia 2018r. – sobota, godz. 8:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35
Godziny pracy:
21 kwietnia 2018r. – sobota od godz. 8:00 – 22:00
22 kwietnia 2018r. – niedziela od godz. 8:00 – 20:00

ODPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
21 kwietnia 2018r. – sobota, godz. 12:00
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35

ODCINEK TESTOWY
21 kwietnia 2018r. – sobota od godz. 13:00 – 16:30

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
21 kwietnia 2018r. – sobota, godz. 16:30
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – Start Oficjalny do rajdu (PKC 0)
21 kwietnia 2018r. – sobota godz. 17:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

CEREMONIA STARTU HONOROWEGO
Park przedstartowy
21 kwietnia 2018r. – sobota, godz. 17:15-17:30
Świdnica – Rynek
Uroczyste otwarcie Rajdu
21 kwietnia 2018r. – sobota, godz. 17:30 – 17:45
Świdnica – Rynek
Start Honorowy
21 kwietnia 2018r. – sobota, godz. 18:00 kolejność startu-wg listy startu honorowego
Świdnica – Rynek

START RAJDU – OFICJALNY START (PKC 0)
21 kwietnia 2018r. – sobota, godz. 19:55 /wg listy startowej/
ul. Śląska/strefa techniczna-wjazd/

META SEKCJI 1 RAJDU (PKC 1A)
21 kwietnia 2018r. – sobota, godz. 20:23
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – SEKCJA 2 RAJDU (PKC 1B)
21 kwietnia 2018r. – sobota godz. 21:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

START SEKCJI 2 RAJDU (PKC 1B)
22 kwietnia 2018r. – niedziela, godz. 9:00
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd/

CEREMONIA METY, ROZDANIE NAGRÓD
22 kwietnia 2018r. – niedziela, godz. 17:20, Świdnica-Rynek

META RAJDU
22 kwietnia 2018r. – niedziela, godz. 17:50
Park zamknięty wjazd – Świdnica stadion OSiR

BADANIE KONTROLNE (SZCZEGÓŁOWE) KOŃCOWE
22 kwietnia 2018r. – niedziela, godz. 17:50
Stacja kontroli pojazdów – Polmozbyt
Świdnica, ul. Bystrzycka 14

DRUGIE POSIEDZENIE ZSS
22 kwietnia 2018r. – niedziela, godz. 18:00
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35

KLASYFIKACJA PROWIZORYCZNA
22 kwietnia 2018r. – niedziela, godz. 18:15
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
22 kwietnia 2018r. – niedziela, godz. 18:45
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl