Program RSMP

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
25 marca 2019r. – poniedziałek


OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
25 marca 2019r. – poniedziałek


OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
25 marca 2019r. – poniedziałek


OPUBLIKOWANIE PRZEWODNIKA RAJDOWEGO
25 marca 2019r. – poniedziałek


ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
10 kwietnia 2019r. – środa, godz. 24:00 (termin 1)
13 kwietnia 2019r. – sobota, godz. 24:00 (termin 2)


OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
13 kwietnia 2019r. – sobota


TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
13 kwietnia 2019r. – sobota


OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
17 kwietnia 2019r. – środa
www.rajdkrause.pl


OPUBLIKOWANIE:
– harmonogramu Odbioru Administracyjnego
– harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
– harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego
– listy Startu Honorowego
– treści reklamy dodatkowej
– planu Parku Serwisowego

19 kwietnia 2019r. – piątek godz. 18:00
www.rajdkrause.pl

25 kwietnia 2019r. – czwartek, godz. 18:00 – Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl


TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
25-26 kwietnia 2019r. – czwartek, piątek – do czasu odbioru administracyjnego


ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
25 kwietnia 2019r. (ALTERNATYWNIE)- czwartek od godz. 18:00 – 21:00
26 kwietnia 2019r. – piątek od godz. 8:00 – 11:00
Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
Świdnica, ul. Śląska 35


PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram, załącznik nr 2/
26 kwietnia 2019r. – piątek w godz. 10:00-20:00

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
26 kwietnia 2019r., piątek wjazd od godz. 8:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35

BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
26 kwietnia 2019r. – ALTERNATYWNIE – piątek od godz. 20:00 – 23:00
27 kwietnia 2019r. – sobota od godz. 6:00 – 9:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR


OTWARCIE CENTRUM PRASOWEGO I AKREDYTACJE
27 kwietnia 2019r. – sobota, godz. 7:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35
Godziny pracy:
27 kwietnia 2019 r. – sobota od godz. 7:00 – 22:30
28 kwietnia 2019 r. – niedziela od godz. 8:00 – 20:00


ODCINEK TESTOWY
27 kwietnia 2019r. – sobota od godz. 9:00 – 13:00


PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
27 kwietnia 2019r. – sobota godz. 14:00
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35


OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – Start Oficjalny do rajdu (PKC 0)
27 kwietnia 2019r. – sobota godz. 14:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl


CEREMONIA STARTU HONOROWEGO
Park przedstartowy
27 kwietnia 2019r. – sobota, godz. 15:15-15:30
Świdnica – Rynek

Uroczyste otwarcie Rajdu /Konferencja Przedrajdowa/
27 kwietnia 2019r. – sobota, godz. 15:30 – 15:45
Świdnica – Rynek

Start Honorowy
27 kwietnia 2019r. – sobota, godz. 15:45 kolejność startu-wg listy
Świdnica – Rynek


START RAJDU – OFICJALNY START (PKC 0)
27 kwietnia 2019r. – sobota, godz. 16:55
ul. Śląska/strefa techniczna-wjazd/PKC 0/


META SEKCJI 2 RAJDU (PKC 3B)
27 kwietnia 2019r. – sobota, godz. 20:12
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/


OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – SEKCJA 3 RAJDU (PKC 3C)
27 kwietnia 2019r. – sobota godz. 22:00


Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl


START SEKCJI 3 RAJDU (PKC 3C)
28 kwietnia 2019r. – niedziela, godz. 7:30
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd


CEREMONIA METY, ROZDANIE NAGRÓD
28 kwietnia 2019r. – niedziela, godz. 16:20, Świdnica-Rynek


META RAJDU
28 kwietnia 2019r. – niedziela, godz. 16:50
Park zamknięty wjazd – Świdnica stadion OSiR


BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE (SZCZEGÓŁOWE)
28 kwietnia 2019r. – niedziela, godz. 16:50
Stacja kontroli pojazdów – Polmozbyt. Świdnica, ul. Bystrzycka 14


DRUGIE POSIEDZENIE ZSS
28 kwietnia 2019r. – niedziela, godz. 17:30
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35


KLASYFIKACJA PROWIZORYCZNA
28 kwietnia 2019r. – niedziela, godz. 18:15
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl


KLASYFIKACJA KOŃCOWA
28 kwietnia 2019r. – niedziela, godz. 18:45
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl