Program RSMP

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
07 września 2020r. – poniedziałek


OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
07 września 2020r. – poniedziałek


OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
07 września 2020r. – poniedziałek


OPUBLIKOWANIE PRZEWODNIKA RAJDOWEGO
07 września 2020r. – poniedziałek


ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
18 września 2020r. – piątek, godz. 24:00 (termin 1)
21 września 2020r. – poniedziałek, godz. 24:00 (termin 2)


OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
21 września 2020r. – poniedziałek


TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI ORAZ SĄSIADUJĄCYCH STANOWISK W PARKU SERWISOWYM
21 września 2020r. – poniedziałek


OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
23 września 2020r. – środa
www.rajdkrause.pl


OPUBLIKOWANIE:

  • harmonogramu Odbioru Administracyjnego
  • harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
  • harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego
  • listy Startu Honorowego
  • treści reklamy dodatkowej
  • planu Parku Serwisowego

25 września 2020r. – piątek godz. 18:00 , www.rajdkrause.pl
01 października 2020r. – czwartek, godz. 18:00 – Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35


TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
01-02 października 2020r. – czwartek, piątek – do czasu odbioru administracyjnego


ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
01 października 2020r. (ALTERNATYWNIE)- czwartek od godz. 18:00 – 21:00
02 października 2020r. – piątek od godz. 8:00 – 11:00
Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR),Świdnica, ul. Śląska 35


PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram, załącznik nr 2/
02 października 2020r. – piątek w godz. 10:00-20:00


OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
02 października 2020r., piątek wjazd od godz. 8:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35


BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
03 października 2020r. – sobota od godz. 6:00 – 9:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR


ODCINEK TESTOWY
03 października 2020r. – sobota od godz. 9:00 – 14:00


PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
03 października 2020r. – sobota godz. 14:00
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35


OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – Start Oficjalny do rajdu (PKC 0)
03 października 2020r. – sobota godz. 14:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl


UROCZYSTE OTWARCIE RAJDU/Konferencja Przedrajdowa/
03 października 2020r. – sobota, godz. 15:30
Świdnica – OSiR, ul. Śląska 35 – trybuna główna stadionu


START RAJDU – OFICJALNY START (PKC 0)
03 października 2020r. – sobota, godz. 16:52
ul. Śląska/strefa techniczna-wjazd/PKC 0/


META SEKCJI 2  RAJDU (PKC 3B)
03 października 2020r. – sobota, godz. 20:30
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/


OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ –SEKCJA 3 (PKC 3C)
03 października 2020r. – sobota godz. 22:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl


START SEKCJI 3 RAJDU (PKC 3C)
04 października 2020r. – niedziela, godz. 8:00
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd/


META RAJDU (PKC 9A)
04 października 2020r. – niedziela, godz. 15:15
Park zamknięty wjazd – Świdnica stadion OSiR


BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE (SZCZEGÓŁOWE)
04 października 2020r. – niedziela, godz. 15:15
Stacja kontroli pojazdów – Polmozbyt
Świdnica, ul. Bystrzycka 14


DRUGIE POSIEDZENIE ZSS
04 października 2020r. – niedziela, godz. 16:45
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35


OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
04 października 2020r. – niedziela, godz. 17:15
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl


OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
04 października 2020r. – niedziela, godz. 17:45
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35 oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl


UROCZYSTE WRĘCZENIE PUCHARÓW I NAGRÓD
04 października 2020r. – niedziela, godz. 18:00, OSiR, ul. Śląska 35 – trybuna główna stadionu