Program RSMP

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
20 marca 2017r. – poniedziałek

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
20 marca 2017r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
20 marca 2017r. – poniedziałek

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
4 kwietnia 2017r. – wtorek, godz. 24:00 (termin 1)
7 kwietnia 2017r. – piątek, godz.24:00 (termin 2)

OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
7 kwietnia 2017r. – piątek

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM
7 kwietnia 2017r. – piątek

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
11 kwietnia 2017r. – wtorek
www.rajdkrause.pl

OPUBLIKOWANIE:
harmonogramu Odbioru Administracyjnego
h
armonogramu Badania Kontrolnego BK 1
harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego
listy Startu Honorowego
treści reklamy dodatkowej
planu Parku Serwisowego
14 kwietnia 2017r. – piątek godz. 18:00
www.rajdkrause.pl

20 kwietnia 2017r. – czwartek, godz. 12:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35

oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
20 kwietnia 2017r. – czwartek – do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
20 kwietnia 2017r. – czwartek od godz. 12:00 – 16:00
Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
Świdnica, ul. Śląska 35

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram, załącznik nr 2/
20 kwietnia 2017r. – czwartek w godz. 16:00-20:00
21 kwietnia 2017r. – piątek w godz. 8:00-13:00

BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
21 kwietnia 2017r. – piątek od godz. 7:00 – 12:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
21 kwietnia 2017r., piątek wjazd od godz. 7:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 35

ODCINEK TESTOWY
21 kwietnia 2017r. – piątek od godz. 13:00 – 16:30

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
21 kwietnia 2017r. – piątek godz. 16:00
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35
OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – Start Oficjalny do rajdu Etap 1 (PKC 0)
21 kwietnia 2017r. – piątek  godz. 17:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

CEREMONIA STARTU HONOROWEGO
Park przedstartowy
21 kwietnia 2017r. – piątek, godz. 17:15-17:30
Świdnica – Rynek

Uroczyste otwarcie Rajdu /Konferencja Przedrajdowa/
21 kwietnia 2017r. – piątek, godz. 17:30 – 18:00
Świdnica – Rynek
Start Honorowy
21 kwietnia 2017r. – piątek, godz. 18:00 kolejność startu-wg listy
Świdnica – Rynek
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

START RAJDU – OFICJALNY START (PKC 0)
21 kwietnia 2017r. – piątek, godz. 18:55
Śląska/strefa techniczna-wjazd/
Meta Etap I
22 kwietnia 2017r. – sobota, godz. 18:00
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wjazd/

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ – /Etap 2/
22 kwietnia 2017r. – sobota , godz. 21:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

Start Etap 2
23 kwietnia 2017r.  – niedziela, godz. 9:00
Świdnica stadion OSiR /park zamknięty-wyjazd/

CEREMONIA METY, ROZDANIE NAGRÓD
23 kwietnia 2017r. – niedziela, godz. 15:40, Świdnica-Rynek

META RAJDU
23 kwietnia 2017r. – niedziela, godz. 16:10
Park zamknięty wjazd – Świdnica stadion OSiR

BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE (SZCZEGÓŁOWE)
23 kwietnia 2017r. – niedziela, godz. 16:10
Stacja kontroli pojazdów  – Polmozbyt
Świdnica, ul. Bystrzycka 14

DRUGIE POSIEDZENIE ZSS
23 kwietnia 2017r. – niedziela, godz. 16:45
Świdnica – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35

PROWIZORYCZNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA
23 kwietnia 2017r. – niedziela, godz. 17:30
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

OFICJALNA KLASYFIKACJA KOŃCOWA
23 kwietnia 2017r. – niedziela, godz. 18:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35
oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl