Zawodnicy HRSMP

HRSMP

Lista startowa HRSMP – sekcja 1

Lista startowa HRSMP – sekcja 2

 

Komunikat Dyrektora nr 1

Informacja Dyrektora nr 1 – 14.04.2017 – harmonogram Odbioru Administracyjnego (pdf)

Informacja Dyrektora nr 2 – 14.04.2017 – harmonogramy Badań Kontrolnych (pdf)

Informacja Dyrektora nr 3 –14.04.2017 – Park Przedstartowy (pdf)

Informacja Dyrektora nr 4 – 14.04.2017 – plan Parku Serwisowego (pdf)

Informacja Dyrektora nr 5 – 14.04.2017 – lista Startu Honorowego (pdf)

 

Lista zgłoszeń – 45. Rajd Świdnicki – KRAUSE

Rejestracja zgłoszenia – inside PZM  

 

Rajdowy Przewodnik nr 2 / Rally Guide 2 (pdf)

Przypominamy ważne daty i terminy

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
20 marca 2017r. – poniedziałek

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
20 marca 2017r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
20 marca 2017r. – poniedziałek

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
7 kwietnia 2017r. – piątek, godz. 24:00 (termin 1)
10 kwietnia 2017r. – poniedziałek, godz. 24:00 (termin 2)

OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
10 kwietnia 2017r. – poniedziałek

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM
10 kwietnia 2017r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
11 kwietnia 2017r. – wtorek
www.rajdkrause.pl

OPUBLIKOWANIE:
harmonogramu Odbioru Administracyjnego
harmonogramu Badania Kontrolnego BK 1
harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego
listy Startu Honorowego
treści reklamy dodatkowej
planu Parku Serwisowego

14 kwietnia 2017r. – piątek godz. 18:00
www.rajdkrause.pl

20 kwietnia 2017r. – czwartek, godz. 12:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35

oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
21 kwietnia 2017r. – piątek – do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
21 kwietnia 2017r. – piątek, od godz. 7:00 – 10:00
Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
Świdnica, ul. Śląska 35

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram, załącznik nr 2/
21 kwietnia 2017r. – piątek w godz. 8:00-15:00

BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
21 kwietnia 2017r. – piątek od godz. 12:00 – 16:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR