Zawodnicy RSMP

RSMP

Lista startowa RSMP -etap2

Decyzja ZSS nr 1

Lista startowa RSMP – sekcja 1

Lista startowa RSMP – sekcja 2

 

Komunikat Dyrektora nr 1

Informacja Dyrektora nr 1 – 14.04.2017 – harmonogram Odbioru Administracyjnego (pdf)

Informacja Dyrektora nr 2 – 14.04.2017 – harmonogramy Badań Kontrolnych (pdf)

Informacja Dyrektora nr 3 –14.04.2017 – Park Przedstartowy (pdf)

Informacja Dyrektora nr 4 – 14.04.2017 – plan Parku Serwisowego (pdf)

Informacja Dyrektora nr 5 – 14.04.2017 – lista Startu Honorowego (pdf)

Informacja Dyrektora nr 6 – 4.04.2017 – nagroda RMF Maxxx (pdf)

Lista zgłoszeń – 45. Rajd Świdnicki – KRAUSE

Rejestracja zgłoszenia – inside PZM  

 

Rajdowy Przewodnik nr 2 / Rally Guide 2 (pdf)

Przypominamy ważne daty i terminy

OPUBLIKOWANIE REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO
20 marca 2017r. – poniedziałek

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
20 marca 2017r. – poniedziałek

OPUBLIKOWANIE MAPY RAJDU
20 marca 2017r. – poniedziałek

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
4 kwietnia 2017r. – wtorek, godz. 24:00 (termin 1)
7 kwietnia 2017r. – piątek, godz.24:00 (termin 2)

OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
7 kwietnia 2017r. – piątek

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM
7 kwietnia 2017r. – piątek

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
11 kwietnia 2017r. – wtorek
www.rajdkrause.pl

OPUBLIKOWANIE:
harmonogramu Odbioru Administracyjnego
h
armonogramu Badania Kontrolnego BK 1
harmonogramu wjazdu do Parku Przedstartowego
listy Startu Honorowego
treści reklamy dodatkowej
planu Parku Serwisowego
14 kwietnia 2017r. – piątek godz. 18:00
www.rajdkrause.pl

20 kwietnia 2017r. – czwartek, godz. 12:00
Oficjalna tablica ogłoszeń – Biuro Rajdu Świdnica, OSiR, ul. Śląska 35

oraz strona internetowa Rajdu – www.rajdkrause.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PILOTA
20 kwietnia 2017r. – czwartek – do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
20 kwietnia 2017r. – czwartek od godz. 12:00 – 16:00
Biuro Rajdu – Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)
Świdnica, ul. Śląska 35

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ /Harmonogram, załącznik nr 2/
20 kwietnia 2017r. – czwartek w godz. 16:00-20:00
21 kwietnia 2017r. – piątek w godz. 8:00-13:00

BADANIE KONTROLNE BK 1 ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ GPS
21 kwietnia 2017r. – piątek od godz. 7:00 – 12:00
Świdnica, ul. Śląska – Hala Lodowiska OSiR