Godziny zamknięcia dróg

Podajemy godziny zamknięcia i otwarcia dróg w czasie trwania 49. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE. Drogi na których odbywać się będą odcinki specjalne zostaną zamknięte dla ruchu kołowego na półtorej godziny przed planowanym startem pierwszej załogi – czasy zamknięcia dróg zgodnie z poniższą tabelką. Wyjątek stanowi odcinek biegnący po Świdnicy, który zamykany będzie wcześniej .

 

Dzień

Nr OS

Godzina
zamknięcia drogi

Godzina
zakładanego otwarcia drogi

Sobota
02.10.2021

testowy

OS1/3

OS 2

7:30

14:00

16:30

około 14:00

20:45

19:40

Niedziela
03.10.2021

OS4

OS7

7:45

11:30

10:45

14:30

OS 5

OS 8

8:15

12:00

11:15

15:00

OS 6

OS 9

9:15

13:00

12:15

16:00

Uwaga! Organizator zastrzega, że zakładane godziny otwarcia dróg mogą ulec wydłużeniu z przyczyn związanych z bezpieczeństwem startujących w rajdzie załóg.