Godziny zamknięcia dróg

Podajemy godziny zamknięcia i otwarcia dróg w czasie trwania 50. Rajdu Świdnickiego – KRAUSE. Drogi na których odbywać się będą odcinki specjalne zostaną zamknięte dla ruchu kołowego na półtorej godziny przed planowanym startem pierwszej załogi – czasy zamknięcia dróg zgodnie z poniższą tabelką. Wyjątek stanowi odcinek biegnący po Świdnicy, który zamykany będzie wcześniej .

 

Dzień

Nr OS

Godzina
zamknięcia drogi

Godzina
zakładanego otwarcia drogi

Sobota
23.04.2022

testowy

OS1/4

OS 2

OS 3

8:00

14:00

14:50

15:30

 12:00

21:30

17:50

18:30

Niedziela
24.04.2022

OS5

OS8

7:50

11:20

10:50

14:20

OS 6

OS 9

8:30

12:10

11:30

15:10

OS 7

OS 10

9:00

12:40

12:00

15:40

Uwaga! Organizator zastrzega, że zakładane godziny otwarcia dróg mogą ulec zmianie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem startujących w rajdzie załóg.